Privacy policy

Via de website van O.K. Lubbers Handelsonderneming worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Wij achten een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat wij:

  • duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacy- en cookieverklaring;
  • proberen onze verzameling van persoonsgegevens te beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
  • u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
  • passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
  • uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Wij zijn de verantwoordelijke bij de gegevensverwerking. In deze privacy- en cookieverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel wij dat doen. Wij raden u aan om deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Verzamelen, verwerken en gebruik van persoonsgegevens

In beginsel verzamelen wij geen persoonsgegevens van bezoekers van onze website. Wel slaan wij clicks inclusief datum, tijd etc. op. Hierbij worden echter geen persoonsgegevens verwerkt. Persoonsgegevens worden uitsluitend verzameld wanneer u deze voor de uitvoering van een overeenkomst (zoals een bestelling) of in het kader een contactopname zelf aan ons doorgeeft. Deze gegevens worden zonder uw uitdrukkelijke toestemming uitsluitend gebruikt voor de uitvoering van de overeenkomst en de verwerking van uw aanvragen.

Na het einde van de overeenkomst blijven uw gegevens met het oog op toepasselijke belasting- en handelsrechtelijke bewaartermijnen opgeslagen, maar worden na afloop van deze termijnen gewist. Als u een contactformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt, bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. Indien u een bestelling doet, of met ons contact opneemt, vragen wij de volgende gegevens:

  • Naam
  • Adres
  • Geslacht
  • Emailadres
  • Telefoonnummer

Doorgeven van persoonsgegevens

De door ons verzamelde persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan derden, indien deze partijen betrokken zijn bij de uitvoering van de overeenkomst, of indien deze als bewerker van persoonsgegevens door ons zijn ingeschakeld. Wij zullen uw persoonsgegevens niet verwerken in landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER).

Cookies

Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden, maar ook om het websitegebruik te meten, zodat wij de website beter kunnen inrichten op basis van wat bezoekers willen en zij zo beter kunnen navigeren.

Wij maken gebruik van ”sessiecookies”, deze worden na het sluiten van de browser automatisch van uw harde schijf gewist. Andere cookies blijven ook na het sluiten van de browser op de computer staan. Het staat u vrij om cookies uit te schakelen middels uw browser. Houd er wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze website dan niet meer optimaal werkt.

Google analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (”Google”). Google Analytics gebruikt zgn. ”cookies”, tekstbestanden, die op uw computer opgeslagen worden en die analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door het cookie verzamelde informatie over uw gebruik van deze website wordt normaal gesproken doorgezonden naar een Google server in de VS en daar opgeslagen.

We maken gebruik van Google Analytics met de extensie “_anonymizeIp()” en daardoor worden IP-adressen alleen verkort verder verwerkt, om zo uit te sluiten dat deze informatie rechtstreeks tot personen herleid kan worden. Uw IP-adres wordt door Google (door deze instelling) binnen de lidstaten van de Europese Unie of in ander land dat is aangesloten bij de Europese Economische Ruimte (EER) van tevoren verkort. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres doorgezonden naar een Googleserver in de VS en daar opgeslagen.

Wij gebruiken de via Google Analytics geaggregeerde data om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de activiteiten op de website op te stellen en voor meer uitgebreide, met het gebruik van de website samenhangende dienstverlening aan de exploitant van de website. Het in het kader van Google Analytics door uw browser overgedragen IP-adres wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.

U kunt de registratie door Google van de door het cookie verzamelde en op uw gebruik van de website betrekking hebbende gegevens (incl. uw geanonimiseerde IP-adres) en de verwerking door Google van deze gegevens tegengaan door de in de volgende link ter beschikking gestelde browser plug-in te downloaden en te installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd en oude versies houden wij beschikbaar. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Indien u via onze website aan ons persoonsgegevens heeft verstrekt, kunt u ons een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen.

Om misbruik te voorkomen, kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terug vinden in de instellingen van uw browser. Indien de gegevens niet kloppen, kunt u ons verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

Onze contactgegevens vindt op onze contact pagina.